VVS-web

Alle anmeldelser findes i indbakken, når du logger ind på VVS-web.
Ved fejl på installationen får anmeldelsen status som "Installation ikke OK".

 

Vigtig meddelelse!

Nedtagelse af gasmåler: Husk at angive på anmeldelsen, hvem der har rekvireret arbejdet, da HOFOR skal opkræve et indleveringsgebyr ifm. aflevering af gasmåleren.

Afpropning udenfor lejlighed: Husk at skrive på anmeldelsen, hvor afpropningen er sket.

Aflevering af gammelt grej: Når du afleverer gamle gasmålere på vores målerlager SKAL alt det gamle grej, der tilhører HOFOR, også afleveres. Det vil sige målerhane, blyrør og messingforskruninger.

 

Øvrige meddelelser

Kundens telefonnummer: Husk at skrive kundens telefonnummer, når du opretter en ny anmeldelse.

Kontaktoplysninger: Husk at opdatere kontaktoplysninger til virksomheden (tlf. nr. og e-mail) i autorisationsregisteret på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Kontakt til Bygas

Henvendelse kan ske pr. e-mail til Gasservice@hofor.dk eller Kundesupport på tlf. 33 95 26 26 alle hverdage kl. 08:30 – 15:30 (fre. 14:30).

 
Brugernavn:
Password: