VVS-web

-
 


Ny anmeldelsesproces pr. 01.10.2019

Anmeldelser efter 01.10.2019

- Alt gasarbejde skal anmeldes på virk.dk iht. Sikkerhedsstyrelsens vejledninger.

- Adgangen til at anmelde gasarbejde i VVS-web er lukket pr. 01.10.2019.

- Der er stadig adgang til VVS-web, se herunder.

Anmeldelser oprettet før 01.10.2019

- Anmeldelser oprettet før 01.10.2019 behandles færdig i VVS-web, dvs.

- Der kan som hidtil søges i egne anmeldelser.

- Gasarbejdet skal færdigmeldes.

- Registrerede fejl ifm. HOFOR's tilsyn skal søges frem og håndteres som hidtil.


Ny proces pr. 28.02.2020 for oprettelse af målerrekvisition

- Der skal oprettes en målerrekvisition ved ind- og udlevering af målere.
- Oprettelse sker via VVS-Web med brugernavn og password (som tidligere anvendt).
- Kontakt evt. Bygas, se kontaktoplysninger herunder.

Aflevering af gammelt grej

Når du afleverer gamle gasmålere på vores målerlager skal alt det gamle grej, der tilhører HOFOR, også afleveres. Det vil sige målerhane, blyrør og messingforskruninger.

Kontakt til Bygas

Henvendelse kan ske pr. e-mail til Gasservice@hofor.dk eller Kundesupport på tlf. 3395 2626 alle hverdage kl. 08:30 - 15:30 (fre. 14:30).

 
Brugernavn:
Password: